През учебната 2023/2024 учебна година ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бачево има възможността отново да вземе участие в НП „Образование за утрешния ден“. Беше сформирана групата „Малки ютубъри“ в която учениците от 6 клас ще изградят основни дигитални умения за създаване и обработка на видеоклип.

На 20.04.2023г. се проведе публична изява по проект „Образование за утрешния ден“. Г-жа Бонкина беше подготвила бинарен урок на тема „Полезната математика“. В урока взеха участие учениците от 6 клас, които имаха за задача да изчислят измеренията на геометрични фигури и да разчертаят техните развивки, използвайки своите умения за работа с робота Photon.
Гости на публичната изява бяха експерта по математика на РУО Благоевград – г-жа Манова, директорът на училището – г-жа Кулинчева и представители на родителите.