Заявление

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – м. януари 2023/2024

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – м. ноември 2023/2024

График за провеждане на изпити на ученици  от самостоятелна форма на обучение  през 2022/2023 учебна година

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ