Седмица на програмирането

Учениците от 7 клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ взеха участие в инициативата по повод Европейската седмица на програмирането. Инициативата има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.

Нашите ученици успешно се справиха със задача да програмират роботчето „Photon“, който може да бъде програмиран да извършва различни по вид действия – придвижване по предварително зададена траектория; промяна на цвета си; издаване на различни по вид звуци; изчертаване на фигури и др.

Програмирането за учениците се превърна в истинско забавление. Успешно изпълниха поставените им задачи и съчетаха ученето с играта.