ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

                                                        План-прием в VIII за учебната 2022/2023г. 

Срокът за подаване на документи за участие в приема на ученици в VIII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г. е в периода от 05.07.2022г.  до 07.07.2022г. включително.
Работно време на служителите, които приемат и въвеждат заявленията и документите, е както следва:
       1. За участие в първи етап на класиране:
  • 05.07.2022г. – от 08.00 до 18.00 часа;
  • 06.07.2022г. – от 08.00 до 18.00 часа;
  • 07.07.2022г. – от 08.00 до 18.00 часа;
      2. За участие в трети етап на класиране:
  • 26.07.2022г. – от 08.00 до 18.00 часа;
  • 27.07.2022г. – от 08.00 до 18.00 часа;
 

 

История на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бачево

През  1835 година под инициативата на поп Панайот Илиев се открива за първи път училище в селото. Същото се поместило в едно от приземията на черквата. По-късно през 1876 г. в частна къща се извършва надстройка над подземието с две класни стаи, а през 1895 година се построява специална сграда в центъра на селото, но по-ниска от общината.

През 1926 година се поставят основите на сегашната училищна сграда.

Училището е открито на 15.09.1934 г. С директор  Тодор  Аврамов  и следните учители:

Виктория  Костова

Тодор Давидов

Ананас Божанов

Мирчо Юруков

Катя Юрукова

Борис Причкапов

Училището е прогимназиално с шест първоначални класа /1-о а отделение, 1-о б отделение, 2-о а отделение, 2-о б отделение,3-то отделение , 4-то  отделение / и два прогимназиални / 5 – 6 клас/, общия брой на учениците е бил 98 ученика. На 11 януари 1937 година се открива и 7 клас,по който начин се открива и пълна прогимназия.

От  учебна 1954/1955 г. Директор на училището е Вельо Колчев с 321 ученика и двусменен режим на обучение. В училището са учили и учениците от с.Годлево.

От 15.09.1960 г. В училището се открива и 8 клас и  курса на обучение става осмолетка.

На 20.04.1966 г. се поставя желязна ограда на училищния двор.