История на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бачево

През  1835 година под инициативата на поп Панайот Илиев се открива за първи път училище в селото. Същото се поместило в едно от приземията на черквата. По-късно през 1876 г. в частна къща се извършва надстройка над подземието с две класни стаи, а през 1895 година се построява специална сграда в центъра на селото, но по-ниска от общината.

През 1926 година се поставят основите на сегашната училищна сграда.

Училището е открито на 15.09.1934 г. С директор  Тодор  Аврамов  и следните учители:

Виктория  Костова

Тодор Давидов

Ананас Божанов

Мирчо Юруков

Катя Юрукова

Борис Причкапов

Училището е прогимназиално с шест първоначални класа /1-о а отделение, 1-о б отделение, 2-о а отделение, 2-о б отделение,3-то отделение , 4-то  отделение / и два прогимназиални / 5 – 6 клас/, общия брой на учениците е бил 98 ученика. На 11 януари 1937 година се открива и 7 клас,по който начин се открива и пълна прогимназия.

От  учебна 1954/1955 г. Директор на училището е Вельо Колчев с 321 ученика и двусменен режим на обучение. В училището са учили и учениците от с.Годлево.

От 15.09.1960 г. В училището се открива и 8 клас и  курса на обучение става осмолетка.

На 20.04.1966 г. се поставя желязна ограда на училищния двор.