НП „Бизнесът преподава“

По НП „Бизнесът преподава“ с партньор АТЛАСКОМ ООД се осъществи ползотворно сътрудничество. Проведе се кратко демонстрационно обучение в рамките на два учебни часа на тема: „Роботика“ и в рамките на два учебни часа на тема: „Забавни дейности по програмиране“.

Съгласно модул 1 „Бизнесът в училище“ (семинари в училищата) предоставената информация е в полза на двете страни за успешно сътрудничество.