ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“   одобрено за участие в проект“ Равен достъп до училищна образователна среда в условията на кризи“.По проекта са осъществени обучения за работа в електронна среда на първокласниците , на родители и учители.Получени лаптопи и таблети за организация на  обучение в електронна среда.