Членовете на обществения съвет са следните:

  1. Мария  Спасова  Маркова- представител на родителите
  2. Стоянка Костова Стоянчева- представител на родителите
  3. Нина Кисова– представител на Община Разлог
  4. Цветанка Първанова  Ганджова – представител на родителите
  5. Янка Георгиева  Велинова- представител на читалище“Самообразование 1928 г„ с.Бачево
  6. Мария Петрова  Сарадинова- Представител на Педагогическия колектив
  7. Росица Костова Чатлабашева- кмет с.Бачево