ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

с. Бачево, ул.“Алексндър Стамболийски“ 18, общ. Разлог.

Тел: 0893623224; 0887265437