Начален етап

I клас – Мария Сарадинова

II клас –  Светла Величкова

III клас – Лора Радева

IV клас – Анна Чонкова

 

Учители ЦДО

2 – 4 клас – Горица Лазарова

1 – 3 клас – Атанас Астинов

 

Прогимназиален етап

Български език и литература – Катя Саева

Английски език – Фатма Абди

Математика – Величка Бонкина

Човекът и природата – Живка Сагрева

Технологии и предприемачество – Красимира Грънчарова

Физическо възпитание и спорт – Георги Славков