Начален етап

I клас –  Лора Радева

II клас –  Анна Чонкова

III клас – Мария Сарадинова

IV клас – Светла Величкова

Учители ЦДО

1 – 3 клас – Горица Лазарова

2 – 4 клас – Атанас Астинов

 

Прогимназиален етап

Български език и литература – Катя Саева

Английски език – Фатма Абди

Математика – Величка Бонкина

Човекът и природата – Надежда Накова

Технологии и предприемачество – Красимира Грънчарова

Музика и изобразително изкуство – Теодора Катончева

Физическо възпитание и спорт – Георги Славков