Начален етап

I клас – Лора Радева

II клас –  Анна Чонкова

III клас – Мария Сарадинова

IV клас – Светла Величкова

 

Учители ЦДО

2 – 4 клас – Цветанка Маркова

1 – 3 клас – Атанас Астинов

 

Прогимназиален етап

Български език и литература – Катя Саева

Английски език – Горица Лазарова

Математика – Димитър Марков

Човекът и природата – Живка Сагрева

Технологии и предприемачество – Красимира Грънчарова

Физическо възпитание и спорт – Георги Славков