Начален етап

I клас –  Анна Чонкова

II клас –  Мария Сарадинова

III клас – Светла Величкова

IV клас – Лора Радева

 

Учители ЦДО

3 – 4 клас – Горица Лазарова

1 – 2 клас – Атанас Астинов

 

Прогимназиален етап

Български език и литература – Катя Саева

Английски език – Фатма Абди

Математика – Величка Бонкина

Човекът и природата – Надежда Накова

Технологии и предприемачество – Красимира Грънчарова

Музика и изобразително изкуство – Теодора Катончева

Физическо възпитание и спорт – Георги Славков