Начален етап

I клас – Анна Чонкова

II клас – Мария Сарадинова

III клас – Светла Величкова

IV клас – Лора Радева

 

Учители ЦДО

1 – 4 клас – Цветанка Маркова

2 – 3 клас – Атанас Астинов

 

Прогимназиален етап

Български език и литература – Катя Саева

Английски език – Горица Лазарова

Математика – Величка Бонкина

Човекът и природата – Живка Сагрева

Технологии и предприемачество – Красимира Грънчарова

Физическо възпитание и спорт – Георги Славков