ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

През  1835 година под инициативата на поп Панайот Илиев се открива за първи път училище в селото. Същото се поместило в едно от призечията на черквата. По-късно в частна къща .През 1876 година се извършва надстройка над подземието с две класни стаи,а през 1895 година се построява специална сграда на центъра на селото,но по-ниска от общената.

През 1926 година се поставят основите на сегашната училищна сграда.

Училището е открито на 15.09.1934 г. С директор  Тодор  Аврамов  и следните учители:

Виктория  Костова

Тодор Давидов

Ананас Божанов

Мирчо Юруков

Катя Юрукова

Борис Причкапов

Училището е прогимназиално с шест първоначални класа /1 а отделение, 1 б отделение, 2 а отделение, 2 б отделение, 3 отделение , 4  отделение / и 2 прогимназиални  /1-2 клас/ с 98 ученика. На 11.януари 1937 година се открива и 7 клас, по който начин се открива и пълна прогимназия.

От  учебна 1954/1955 г. Директор на училището е Вельо Колчев с 321 ученика и двусменен режим на обучение. В училището са учили и учениците от с.Годлево.

От 15.09.1960 г. В училището се открива и 8 клас и  курса на обучение става осмолетка.

На 20.04.1966 г. Се поставя желязна ограда на училищния двор.